ขี้กะตู่,เขียดกะตู่,ขี้คันคาก,ขี่คั่นคาก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้กะตู่,เขียดกะตู่,ขี้คันคาก,ขี่คั่นคาก [ ขี้ - กะ - ตู่ , เขียด - กะ - ตู่ , ขี่ - คั่น - คาก ] : หมายถึง คางคก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้กะตู่,เขียดกะตู่,ขี้คันคาก,ขี่คั่นคาก"

ข่อยไปก้านกบ ฮอดบ่พ้อกบ พ้อแต่ขี้กะตู่

หมายถึง

ไปส่องกบ ไม่เจอกบ เจอแต่คางคก

อ้ายเขียว : บักอ่างๆ มาเบิ่งเร็ว คันคาก โตใหญ่ คักแท้เว้ยย

คำแปล

พี่เขียว : ไอ้อ่างๆ มาดูเร็ว คางคกตัวใหญ่จริงๆ  

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:24:44
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด