ความหมายของคำว่า "ขี้โค้"

ขี้โค้ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้โค้ [ ขี้ - โค้ ] : หมายถึง ยางของต้นพลวง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้โค้"

เอาขี้โค้มาให้พ่อออยไฟเเน 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:30:45
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด