ความหมายของคำว่า "เคง,เข่ง"

เคง,เข่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

เคง,เข่ง [ เคง ] : หมายถึง ขึง,ตึง,ทำให้ตึง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เคง,เข่ง"

ดึงเชือกให้เข่งๆเด้อ 
แปลว่า ดึงเชือกให้ตึงๆนะ

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:18:18
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด