ความหมายของคำว่า "เข่าขอดหม้อ"

เข่าขอดหม้อ ภาษาอีสาน หมายถึง

เข่าขอดหม้อ [ เข่า - ขอด - หม้อ ] : หมายถึง ข้าวหมดไม่มีจะกินแล้ว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เข่าขอดหม้อ"

เข้าขอดหม้อ หมายถึง ข้าวกำลังจะหมด ไม่มีอะไรจะกิน เป็นคำเปรียบเทียบ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:17:54
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด