ความหมายของคำว่า "แข่"

แข่ ภาษาอีสาน หมายถึง

แข่ [ แข่ ] : หมายถึง จรเข้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แข่"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:13:49
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด