ความหมายของคำว่า "คาดสิได้"

คาดสิได้ ภาษาอีสาน หมายถึง

คาดสิได้ [ คาด - สิ - ได้ ] : หมายถึง กะว่าจะได้,คาดว่าจะได้,ถึงเวลาที่จะได้,ถึงที

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คาดสิได้"

คาดสิได้ มีแต่ผู้เอามาให้

แปลว่า เวลาจะได้ มีแต่คนเอามาให้

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:20:40
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด