ความหมายของคำว่า "บักหูด"

บักหูด ภาษาอีสาน หมายถึง

บักหูด [ บัก-หูด ] : หมายถึง มะกรูด (ผลไม้)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "บักหูด"

บักเรณู เก็บใบบักหูดมาให้แม่แหน่ หมายความว่า เรณู เก็บใบมะกรูดมาให้แม่หน่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 18:37:09
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด