ความหมายของคำว่า "หนหวย"

หนหวย ภาษาอีสาน หมายถึง

หนหวย [ หน-หวย ] : หมายถึง รำคาญ, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กังวลใจ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หนหวย"

อย่ามาใกล้เด้อข่อยหนหวย หมายความว่า อย่ามาใกล้ได้มั้ย ฉันกำลังหงุดหงิด

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:55:25
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด