ความหมายของคำว่า "ก้นขี้ถั่ง"

ก้นขี้ถั่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

ก้นขี้ถั่ง [ ก้น-ขี่-ทัง ] : หมายถึง ก้นกระแทก, ล้มลงก้นกระแทกกับพื้น

( อังกฤษ : to fall on ones bottom.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้นขี้ถั่ง"

ก้นกระแทก เช่น ยืนแล้วล้มลงก้นกระแทกกับพื้น ก็ว่า ก้นขี้ถั่งทังยืน.

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 19:37:34
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด