ความหมายของคำว่า "กุด"

กุด ภาษาอีสาน หมายถึง

กุด [ กุ๋ด ] : หมายถึง ด้วน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กุด"

หมาหางกุด หมายความว่า หมาหางด้วน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-10-16 14:22:36
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด