ความหมายของคำว่า "งด"

งด ภาษาอีสาน หมายถึง

งด : หมายถึง หยุดหรือเว้นเรียก งด หยุดคิดเรียก งดคิด หยุดทำเรียก งดทำ หยุดพูดเรียก งดเว้า อย่างว่า คบหนึ่งสาวหนุ่มพร้อมงดอยู่ฟังถวิล เขาก็เชิญภูมีแกว่งแพนประสงค์เหล้น (สังข์) หยุดไว้ก่อนเรียก โจะ อย่างว่า โจะบทบั้นโยนาไว้ก่อน แล้วท่อนี้ยอไว้ที่ควร (กลอน).

( อังกฤษ : to cease, stop, discontinue.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "งด"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-24 08:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด