ความหมายของคำว่า "กวม"

กวม ภาษาอีสาน หมายถึง

กวม [ กวม ] : หมายถึง สวม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กวม"

เอาถุงไปกวมไว้ หมายถึง เอาถุงไปสวมไว้

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:28:12
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด