ความหมายของคำว่า "กะซางเถาะ"

กะซางเถาะ ภาษาอีสาน หมายถึง

กะซางเถาะ [ กะ - ซาง - เถาะ ] : หมายถึง ก็ช่างเถอะ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะซางเถาะ"

ไผบ่สนใจกะซางเถาะบ่ต้องไปง่อ

ใครไม่สนใจก็ช่างเถอะ อย่าำปสนใจ

สามารถแบ่งเป็นสองคำ คือคำว่า "กะซาง" กับคำว่า "เถาะ"

กะซาง = ก็ช่าง

เถาะ = เถอะ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 11:23:48
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด