ความหมายของคำว่า "ย่าง"

ย่าง ภาษาอีสาน หมายถึง

ย่าง [ ย่าง ] : หมายถึง เดิน

( อังกฤษ : walk)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ย่าง"

มื้อนี้บ่มีน้องย่างนำ สิเฮ็ดจังได๋ แปลว่า วันนี้ไม่มีน้องเดินเคียงข้าง จะทำอย่างไร

เจ้าสิย่างไปไสน้อ  แปลว่า  คุณจะเดินไปไหนหรอ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-18 16:18:47
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด