ความหมายของคำว่า "ข่อย"

ข่อย ภาษาอีสาน หมายถึง

ข่อย [ ข่อย ] : หมายถึง ฉัน , ผม , ดิฉัน , กระผม

( อังกฤษ : I , Me)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ข่อย"

ข่อยมักเจ้า = ฉันรักคุณ , ผมรักคุณ

ข่อยชื่อจ่อย บ้านข่อยอยู่จังหวัดขอนแก่น = ผมชื่อจ่อย บ้านผมอยู่จังหวัดขอนแก่น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:27:52
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด