ความหมายของคำว่า "ส่ง"

ส่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

ส่ง [ ส่ง ] : หมายถึง กางเกง

( อังกฤษ : pant)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ส่ง"

เอาส่งไปซัก แปลว่า เอากางเกงไปซัก

ใส่ส่งดี ๆ แปลว่า ใส่กางเกงให้เรียบร้อย

ส่งนักเรียนขาดดาก แปลว่า กางเกงนักเรียนขาดเป็นรูตรงก้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-08-01 23:20:43
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด