ความหมายของคำว่า "จือ"

จือ ภาษาอีสาน หมายถึง

จือ [ จือ ] : หมายถึง จำ,เข็ด จำไว้ในใจเรียก จื่อ อย่างว่า คำหลักไว้โดยเดิมคดีโลก มิคาว่าอาวบ่ฮู้ฮมแจ้งจื่อลาง นั้นรือ (สังข์).

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "จือ"

จือแนใจ แปลว่า รู้จักจำบ้างสิหัวใจ (บอกตัวเอง)

เช่น เจ้าสิจือ หรือ บ่จือ  แปลว่า คุณจะจำหรือไม่จำ

จือไว้ แปลว่า จำไว้

เจ้าจือข่อยได้บ่ แปลว่า คุณจำฉันได้ไหม เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-03-06 09:24:23
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด