ความหมายของคำว่า "จือ"

จือ ภาษาอีสาน หมายถึง

จือ [ จือ ] : หมายถึง จำ,เข็ด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "จือ"

เช่น เจ้าสิจือ หรือ บ่จือ  แปลว่า คุณจะจำหรือไม่จำ

จือไว้ แปลว่า จำไว้

เจ้าจือข่อยได้บ่ แปลว่า คุณจำฉันได้ไหม เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-01-10 18:08:49
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด