หมวด "ค" 1 - 10 จาก 743

 • ควด
  แปลว่า : ขูด,คุ้ย, การข่วน
 • ขะลำ
  แปลว่า : ผิดประเพณี,ผิดครรลองคลองธรรม
 • เขิง
  แปลว่า : กระด้งใบเล็กๆเรียกว่า เขิง ใบใหญ่ เรียกว่า กระด้ง
 • คกมอง
  แปลว่า : ครกกระเดื่อง
 • คนไค
  แปลว่า : คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก คนหน้าตาดี
 • คนผู้ห่าย
  แปลว่า : คนขี้เหล่, คนหน้าตาไม่ดี, คนไม่หล่อ, คนไม่สวย
 • คนมะลำมะลอย
  แปลว่า : คนไม่น่าเชื่อถือ
 • คนฮู้ผู้ดี
  แปลว่า : เป็นคนที่นิสัยดี,เรียบร้อย
 • ควย
  แปลว่า : โยก,โยกเยก,โคลงเคลง
 • ควย (ควาย)
  แปลว่า : ควาย