หมวด "ด" 1 - 10 จาก 316

 • ดาก
  แปลว่า : ก้น , ตูด , ส่วนท้าย ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนัก เรียก ดาก อย่างว่า ซ่าเพิ่นซ่าดี ซ่าโตซ่าหีติดดาก (ภาษิต) ดินเหนียวสีแดงเรื่อๆ หรือสีเหลืองอ่อน เรียก ดินดาก.
 • เดิกข่อนข่อน
  แปลว่า : ดึกจวนจะสว่าง, ค่อนรุ่งสาง
 • ดึก
  แปลว่า : ดึก, มืดค่ำ เดิก ก็เรียก
 • เดิก
  แปลว่า : ดึก, มืดค่ำ
 • ดึกข่อนข่อน
  แปลว่า : ดึกจวนจะสว่าง, ค่อนรุ่งสาง
 • ดิ้นดัน
  แปลว่า : ดิ้นรน ร้อนใจ
 • ดั่นๆ ดิ้น
  แปลว่า : ร้อนใจมาก
 • ดังเหว่อ
  แปลว่า : จมูกเจ่อ
 • ดูดัง
  แปลว่า : จมูก
 • ดัง
  แปลว่า : จมูก