หมวด "ภ" 1 - 10 จาก 61

 • ภาชน์ข้าว
  แปลว่า : ถาดใส่อาหาร
 • ภ.
  แปลว่า : เป็นพยัญชนะพวกอักษรต่ำ ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบ ในคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต.
 • ภคินี
  แปลว่า : พี่หญิง น้องหญิง (ป.ส.).
 • ภณ
  แปลว่า : กล่าว พูด บอก (ป.ส.).
 • ภมรา
  แปลว่า : แมลงผึ้ง แมลงภู่ (ป.) อย่างว่า ผ่อเห็นชะยุ่ยฝ้าตั้งโง่นฝ่ายทักขิณ พุ้นเยอ ดีแต่ภุมราชมดอกกระดอมโดนย้อย แองคอนข้ามเจ็ดทีปลงเถื่อน หอมดอกไม้บานสร้อยทั่วไพร (ฮุ่ง).
 • ภย
  แปลว่า : ความกลัว ของที่น่ากลัว (ป.ส.) อย่างว่า ผิว่าโพยภัยต้องนางใดบังเกิด ฝูงพี่น้องยาช้าเร่งไล แม่เนอ (สังข์).
 • ภรณี
  แปลว่า : ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒ มี ๓ ดวง เรียก ดาวภรณี ดาวก้อนเส้า ก็ว่า อย่างว่า จวบเมื่อภรณีตั้งแถมเนาในเมษ (สังข์).
 • ภวัคค
  แปลว่า : พรหมชั้นสูง เนวสัญญา นาสัญญายตนะ ก็เรียก (ป. ภวคฺค) อย่างว่า เขาจักเตียนเต็มพื้นภายพรหมภวัคโลก หลายหนุ่มน้อยกระทำแพ้เพื่อนหยัน แลนอ (สังข์).
 • ภัคคนาสโก
  แปลว่า : จมูกหัก อย่างว่า ภัคคนาสโก ดังหักทังปูมใหญ่ ท้องมันไค่ท่อไหไพ เมื่อมันไปมันก็ไกวโอ้นเอ้นโหย้นเหย้นไปมา (เวส).
 • ภัณฑะ
  แปลว่า : สิ่งขิง เครื่องใช้ (ป. ภญฑ ส. ภาณฺฑ).