หมวด "ศ" 1 - 10 จาก 28

 • ศก
  แปลว่า : ผม (ข.).
 • ศตภิษัช
  แปลว่า : ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๔ มี ๔ ดวง ดาวพิมพ์ทอง ดาวสตพีช ก็ว่า อย่างว่ามหาเมฆเค้าคะนงเน่งบังบด สุรภาเอียงอว่ายแลงลงไม้ วันนั้นอาทิตย์จรจันทร์แจ้งเดือนสามสตพีช ฉลูฮูปเนื้อเนาซ้อยชอบยาม (สังข์).
 • ศม
  แปลว่า : ความสงบ ความนิ่ง (ป. สม).
 • ศรี
  แปลว่า : มิ่ง ศิริมงคล ความรุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความงาม ความเจริญ เพื่อความเป็นศิริมงคล คนโบราณจะแต่งกลอนก็เอาศรีขึ้นต้น อย่างว่า ศรีสุมังคลเลิศล้ำสิทธิเดชลือชา นาโถสุดยอดญาณไตรแก้ว สวัสดีน้อมในธรรมพุทธบาท คุณพระยกใส่เกล้าชุลีล้ำยอดญาณ (สังข์).
 • ศรีดาจันทร์
  แปลว่า : ชื่อหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของนางสมุณฑากับยักษ์กุมภัณฑ์ อย่างว่า มันก็ใส่ชื่อน้อยนางนาฏศรีดาจันทร์ โฉมเสงียมงามเงื่อนพรหมภายฟ้าเลยเล่าปาเกียรณ์เท้าเถิงนครเมืองนาค ขาท่านท้าวทองล้านลอบเล็ง ชื่อวรุณราชท้าวเป็นอาชญ์ในสมุทร คำกือกองแอ่วโอมเอาน้อย (สังข์)
 • ศอ
  แปลว่า : คอ.
 • ศอก
  แปลว่า : ส่วนของแขนนับตั้งแต่ข้อพับกึ่งกลางลงไปถึงปลายนิ้วกลาง มาตราวัดของไทยแต่โบราณเท่ากับ ๒ คืบ.
 • ศอกกำมา
  แปลว่า : ศอกที่มือกำไม่แบมือออกเรียก ศอกกำมา.
 • ศัลยกรรม
  แปลว่า : การรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด.
 • ศัสตรกรรม
  แปลว่า : การผ่าตัดทางแพทย์.