หมวด "ห" 1 - 10 จาก 1056

 • โห่ง
  แปลว่า : ขัง, ท่วมขัง, น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วขังอยู่
 • หนหวย
  แปลว่า : รำคาญ, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กังวลใจ
 • หัวซา
  แปลว่า : สนใจ,ใส่ใจ
 • หมั่น
  แปลว่า : แน่น . มั่นคง
 • หม่าข้าว
  แปลว่า : แช่ข้าว
 • หม่อ
  แปลว่า : ริม หรือ ใกล้
 • หมูนหมอน
  แปลว่า : หนุนหมอน
 • หลั่น
  แปลว่า : เป็นชั้นๆ
 • หลูโตน
  แปลว่า : (กริยา) สงสาร รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา, เช่น เห็นเด็ก ๆ อดอยากก็รู้สึกสงสาร เห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสาร.
 • หล้า
  แปลว่า : น้องสุดท้อง หรือ น้องคนเล็ก บางครั้งอาจจะเขียนว่า หล่า ก็ได้