• โก้
  แปลว่า : งดงาม ,เท่ห์ ,ดี ,ถูกใจ
 • โกบ
  แปลว่า : การจับหรือถือสิ่งของโดยใช้สองมือ, จับ, ถือ, กำ
 • โกนทาดทาด
  แปลว่า : ลักษณะของการนอนกรนเสียงดังมาก
 • แก่
  แปลว่า : การดึง,ลากหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 • แกมกัน
  แปลว่า : ปน,ปนกัน,ด้วยกัน
 • แก่น (แข็ง)
  แปลว่า : แข็ง,แน่น
 • แก่น (คุ้นเคย)
  แปลว่า : อยู่เป็นที่,อยู่อย่างปักหลักปักฐาน,อยู่ติดบ้าน,คุ้นเคย
 • แก่น (แกน)
  แปลว่า : แกน กลางของต้นไม้,เก่ง ดื้อ ฉลาดแกมโกง
 • แกน
  แปลว่า : แข็ง
 • แกน
  แปลว่า : ไหว,ทำได้