ภาษาอีสานมาใหม่ 13501 - 13510 จาก 13580

 • กะโป๋
  แปลว่า : กะลามะพร้าว
 • กะปอม
  แปลว่า : กิ้งก่า
 • กะเบียน
  แปลว่า : ถาดสำหรับทำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วให้เย็นก่อนที่จะเก็บเข้าภาชนะบรรจุ
 • กะบ่วง
  แปลว่า : ช้อน
 • กะทักกะถั่น
  แปลว่า : ลักษณะอาการของคนเร่งรีบ
 • กะด้อกะเดี่ย
  แปลว่า : อะไรจะขนาดนั้น,มากมาย , มากเกินไป, ออกหน้าออกตา
 • กะญอน
  แปลว่า : มิน่าหล่ะ,เพราะ,เป็นเพราะ,เป็นเพราะว่า
 • กะเซอะกะเซิง
  แปลว่า : ฟูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • กะซาง
  แปลว่า : ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ
 • ก๋อ
  แปลว่า : เกี่ยว , เกาะเกี่ยว