หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดบุรีรัมย์/อำเภอสตึก/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์

สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันไทรูรัลเนต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวบ้าน ครู นักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจในการทำการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เดิมใช้ชื่อว่า “ฐานการเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์” และเปลี่ยนเป็น “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์” ในปี 2548 โดยน้อมนำ 21 พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นหัวใจในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ การใช้แปลงเรียนรู้เป็นสถานที่วิจัยการทำการเกษตรผสมผสาน เป็นเวทีเสวนาของสมาชิกให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ กับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร เป็นชุมชนในรูปแบบที่สามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2551

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Facebook

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์

Line ID

0819664317

99 บ้านแสงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

08 1966 4317

  15.195796,103.340085

ค้นหา

แนะนำสถานที่ใหม่  

สำรวจขอนแก่น  

สำรวจอุดรธานี  

สำรวจสกลนคร  

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*