หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดยโสธร/อำเภอเลิงนกทา/อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก

อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก

สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่ในพื้นที่ ต.บุ้งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2549 มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก มีขนาดความจุประมาณ 26.80 ล้าน ลบ.ม. สามารถช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้ 12,672 ไร่ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตร จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิก ทำหน้าที่ประสานงาน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการร่วมกันดูแลจัดระบบจัดสรรน้ำ แบ่งปันน้ำซึ่งกันและกัน สมาชิกได้รับน้ำอย่างทั่วถึงเพียงพอทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยสะแบกมีสมาชิกทั้งสิ้น 736 คน แบ่งเขตความรับผิดชอบด้านการส่งน้ำออกเป็น 13 เขต โดยจะมีตัวแทนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน วางแผนทั้งการใช้ดินและน้ำชลประทานให้เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์และปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาล จัดระบบพื้นที่รับน้ำให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

- -

045 711 487

อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก

  16.160191,104.684720

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*