หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดมุกดาหาร/อำเภอดงหลวง/โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน

สถานที่ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองแคน และหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านโพไฮ บ้านร่มเกล้า ที่มีความเป็นอยู่ลำบากและมีรายได้น้อย มีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง เมื่อได้เข้าไปเยี่ยมชม ณ สถานที่แห่งนี้ จะสนุกและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะการเรียรู้การเพาะปลูกสวนฝรั่ง ที่เริ่มตั้งแต่การตอนกิ่ง จนกระทั่งการเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ ยังได้ชมการทอผ้าไหมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองแคนโดยเฉพาะ นั่นคือ “ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองแคน” โดยเป็นผ้าไหมที่ใช้การทอผ้าไหมที่เริ่มต้นมาจากความเชื่อในพิธีกรรม ประเพณีต่างๆ ในชุมชนที่จำเป็นต้องใช้ผ้าไหมเป็นส่วนหนึ่งในการทำพิธี ทำให้ทุกครัวเรือนจำเป็นต้องทอผ้าไหมเพื่อใช้เอง เริ่มตั่งแต่ผ้าขาวม้า ผ้าสีพื้น ต่อมามีการดัดแปลงคิดลวดลายเพิ่มสีสันเพื่อให้ผ้ามีความสวยงาม น่าใช้สวมใส่ ทอผ้าไหมต่อๆ กันมาตั้งบรรพบุรุษสืบทอดมาสู่รุ่นลูก หลาน ต่อมาผ้าไหมเป็นที่นิยมมากขึ้น คนในชุมชนบ้านหนองแคน จึงเริ่มทอผ้าอย่างจริงจัง ปัจจุบันบ้านหนองแคนทอทั้งแบบกี่กระตุกและแบบกี่แบบโบราณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎร มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในการผลิตผ้าไหม

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน

  16.756264,104.511478

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*