บทความป้ายกำกับ : คั่วแมงกินูน

คั่วแมงจินูน

คั่วแมงจินูน

ชื่ออีสาน   คั่วแมงจินูน ชื่อภาษาอังกฤษ RUBY ROAST ชื่อภาษาไทย ทับทิมสยาม อาหารชนิดนี้ ปีหนึ่งหากินได้แค่ฤดูกาลเดียว เนื่องจาก ห้วง เมย.- พ.ค. ของทุกปี แมลงชนิด …