5:34 pm - วันเสาร์ ตุลาคม 20, 2018

  Tag Archives: ทุ่งกุลาร้องไห้

  บ่อพันขัน (บ่อพันขันรัตนโสภณ) ร้อยเอ็ด

  Written by | เมษายน 20, 2018 | 0
  บ่อพันขันรัตนโสภณ
  ตำนาน ความเชื่อ สิ่งมหัศจรรย์ มักเกิดขึ้นได้ในทุกที่ของประเทศเรา ในแถบภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดมีตำนานเรื่องเล่ามากมาย เกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่ง ที่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมดา แต่ถ้าได้รับรู้ถึงความพิเศษของ บ่อพันขัน (บ่อพันขันรัตนโสภณ) ร้อยเอ็ด แล้วล่ะก็ อาจจะต้องประหลาดใจว่ามันสามารถมีสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

  ประวัติและตำนาน “ทุ่งกุลาร้องไห้”

  Written by | สิงหาคม 29, 2015 | 7
  ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 2,000,000 ไร่ มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 700,000 ไร่ อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณอำเภอโพนทราย อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอปทุมรัตน์ สาเหตุที่ทุ่งนี้มีชื่อว่า