3:44 pm - วันอาทิตย์ ธันวาคม 10, 1178

    Tag Archives: สวนสัตว์ตระการ

    สวนเสือตระการ อุบล

    Written by | กันยายน 14, 2018 | 1
    รูปภาพประจำบทความ สวนเสือตระการ
    สวนสัตว์ตระการ สวนสัตว์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวเลือกไปในวันหยุด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางกันเป็นครอบครัว เด็กๆมักจะอยากไปสวนสัตว์ เพื่อไปชมสัตว์นานาชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และที่ภาคอีสาน มีสวนสัตว์ขึ้นชื่อที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีคือ สวนเสือตระการ