7:22 am - วันเสาร์ ธันวาคม 15, 2018

    Tag Archives: สวนสัตว์อุบล

    สวนสัตว์อุบลราชธานี

    Written by | กันยายน 1, 2018 | 1
    สวนสัตว์อุบลราชธานี หรืออุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 1,217 ไร่ โดยวางรูปแบบของสวนสัตว์อุบลให้เป็น Jungle Park กล่าวคือ การนำสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความสมบูรณ์ของพื้นไม้ภายในพื้นที่