6:48 am - วันเสาร์ ธันวาคม 15, 2018

    Tag Archives: สายแนน

    สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย

    Written by | กันยายน 19, 2018 | 1
    สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย
    สายแนน แปลว่า คำว่า สายแนน แปลว่า คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภพหลายชาติ บุพเพสันนิวาส เนื้อคู่ คู่สร้างคู่สม คู่ครองที่เคยร่วมกันมาหลายภพหลายชาติ (ที่มา พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด) ซึ่งที่จริงแล้ว สายแนน เกิดจากคำ 2 คำ คือคำว่า สาย ที่แปลว่า เส้น หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว