ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า เว็บไซต์อีสานร้อยแปดดอทคอม
4:46 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 11, 2017

  Tag Archives: อำนาจเจริญ

  อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มาชม 7 ภูสูง อ่างน้ำสวย

  Written by | มกราคม 27, 2016 | 0
  อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เป็นอุทยานที่มีพื้นที่อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ประมาณ 144,375 ไร่ ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2535 เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก

  รหัสไปรษณีย์ อำนาจเจริญ

  Written by | ธันวาคม 7, 2015 | 0
  รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ
  รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำนาจเจริญจังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุอำนาจเจริญ ชานุมาน 37210 ปณ.ชานุมานอำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37110 ปณ.ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ พนา 37180 ปณ.พนาอำนาจเจริญ เมือง 37000 ปณ.อำนาจเจริญอำนาจเจริญ ลืออำนาจ 37000 ปณ.อำนาจเจริญอำนาจเจริญ เสนางคนิคม 37290 ปณ.เสนางคนิคมอำนาจเจริญ หัวตะพาน 37240 ปณ.หัวตะพานอำนาจเจริญ

  คำขวัญประจำจังหวัด อำนาจเจริญ

  Written by | มกราคม 13, 2015 | 0
  จังหวัด อำนาจเจริญ
  พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากร

  แผนที่ท่องเที่ยว อำนาจเจริญ

  Written by | กันยายน 24, 2013 | 0
  แผนที่ท่องเที่ยว อำนาจเริญ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำสักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตรพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม. คำขวัญจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ