วัดปฐมแพงศรี ตำบลร่องคำ กาฬสินธุ์

วัดปฐมแพงศรี

วัดปฐมแพงศรี

ที่ตั้ง วัดปฐมแพงศรี 76 ม.8 บ้านกุดลิง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์รหัสไปรษณีย์ 46210

ประวัติศาสนสถาน
วัดปฐมแพงศรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2346 เป็นวัดเก่าแก่คู่กับบ้านกุดลิง อำเภอร่องคำ และเป็นวัดแรกใน ระแวกชุมชน ผู้เป็นประธานในการก่อตั้งวัด มีนามว่า “ญาครูแพงศรี” เป็นวัดที่เปิดเป็นสำนักเรียนแผนกบาลี แผนกธรรม และต่อมาได้เปิดสอนแผนกสามัญ ในปี พ.ศ.2537 วัดมีพระภิกษุ สามเณรจำพรรษาตลอด

ปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา
– เป็นสถานที่เรียนรู้ของกุลบุตร
– เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
– เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน
– เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระมหาพยุงศักดิ์ จิรธมฺโม
บุคคลอ้างอิง พระมหาพยุงศักดิ์ จิรธมฺโม
ชื่อที่ทำงาน วัดปฐมแพงศรี
เลขที่ 76 หมู่ที่/หมู่บ้าน 8
ตำบล ร่องคำ อำเภอ ร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46210
โทรศัพท์ 08-8511-2569 โทรสาร 043897321
เว็บไซต์ www.rongkham.ac.th

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*