ศาลเจ้าพ่อพญาแล ชัยภูมิ

ศาลเจ้าพ่อพระยาแล ตั้งอยู่ริมหนองปลาเฒ่า ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิราว 3 กม. แยกทางเข้าไปจากถนนใหญ่ สายชัยภูมิ บ้านเขว้า เลี้ยวขวาเข้าริมหนองปลาเฒ่า ที่ริมน้ำแห่งนี้จะมีต้นมะขามขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าพระยาแลถูกทหารเวียงจันทร์ฆ่าที่นี่ จึงมีการสร้างศาลด้วยไม้ ตั้งอยู่ใต้ต้นมะขาม ต่อมาในปี 2511 ชาวชัยภูมิได้พร้อมใจกัน สร้างศาลพระยาภักดีชุมพล (พระยาแล) เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวเมืองชัยภูมิและคนไทยสืบไป

ศาลพระยาภักดีชมพล (แล)

พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ”แล”

ตามประวัตินั้น พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ”แล” เป็นชาวเวียงจันทน์ เคยรับราชการเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศราชของสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 2 ปี 2360 นายแลได้อพยพไพร่พลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำขุ่นหนองอีจาน (ปัจจุบันคือ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง (ปัจจุบันคือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ) และได้รับราชการส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์ จึงตั้งให้นายแลเป็นขุนภักดีชุมพล

ศาลเจ้าพ่อพญาแล ชัยภูมิ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ได้ก่อกบฏต่อกรุงเทพฯเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช โดยยกทัพเข้าตีเมืองนครราชสีมา แต่เห็นว่าอาจเสียเปรียบ จึงเผาเมืองนครราชสีมาทิ้งและถอนทัพกลับไปตั้งรับที่เวียงจันทน์ แต่ระหว่างทางกองทัพของเจ้าอนุวงศ์เกิดความวุ่นวายขึ้นจากการลุกฮือของราษฎรที่ถูกกวาดต้อนไปเวียงจันทน์ ขณะพักทัพอยู่ที่ทุ่งสำริด พระยาแลจึงได้ยกทัพไปสมทบกับคุณหญิงโมและครัวเรือนชาวเมืองนครราชสีมาทำการโจมตีกองทัพของเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่าย ทำให้เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นที่พระยาแลไม่ยอมให้ความร่วมมือกับฝ่ายลาว จึงย้อนกลับมาเมืองชัยภูมิ จับตัวพระยาแลและประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามริมหนองปลาเฒ่า

ศาลเจ้าพ่อพญาแล

การเสียชีวิตของพระยาแลในครั้งนั้น เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ชาวชัยภูมิจดจำมาตลอด จึงเรียกขานท่านด้วยความเคารพว่า “เจ้าพ่อพญาแล” และได้สร้างศาลไว้ตรงสถานที่ที่พระยาแลถูกประหารชีวิต ที่บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ต่อมาในปี 2511 ทางราชการได้สร้างศาลขึ้นมาใหม่ชื่อว่า “ศาลพระยาภักดีชุมพล (แล)” และจัดให้มีการสักการะเจ้าพ่อพญาแลทุกปี โดยเริ่มจากวันพุธแรกของเดือน 6 เป็นเวลา 7 วัน เรียกกันว่า “งานเทศกาลบุญเดือนหก ระลึกถึงความดีของเจ้าพ่อพญาแล” ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวชัยภูมิอีกด้วย

ภาพ 360 องศา

แผนที่

ขอขอบคุณรูปภาพจาก


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*