Author Archives: เซียงเหมี่ยง

เด็กผู้ชายบ้านนอก ที่เกิดและโตท่ามกลางความเป็นอีสาน จนซึมซับกลายเป็นความชื่นชอบและสนใจในประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และอีกหลาย ๆ อย่าง จนได้นำสิ่งเหล่านี้มาบอกเล่าในเว็บไซต์ อีสานร้อยแปด นั่นเอง
นับเลข 1-10 ภาษาอีสาน

นับเลข 1-10 ภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน ทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นภาษาที่ได้ยินทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ภาคกลาง เหนือ ใต้ ก็มักจะได้ยินสำเนียงอีสานที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ทุกที่  อีสานร้อยแปดจึงนำวิธีการออกเสียงภาษาอีสานมานำเสนอ อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มเติม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ดูเพิ่มเติม