Author Archives: เซียงเหมี่ยง

เด็กผู้ชายบ้านนอก ที่เกิดและโตท่ามกลางความเป็นอีสาน จนซึมซับกลายเป็นความชื่นชอบและสนใจในประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และอีกหลาย ๆ อย่าง จนได้นำสิ่งเหล่านี้มาบอกเล่าในเว็บไซต์ อีสานร้อยแปด นั่นเอง
สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย

สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย

คำว่า สายแนน แปลว่า คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภพหลายชาติ บุพเพสันนิวาส เนื้อคู่ คู่สร้างคู่สม คู่ครองที่เคยร่วมกันมาหลายภพหลายชาติ (ที่มา พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด)
ซึ่งที่จริงแล้ว สายแนน เกิดจากคำ 2 คำ คือคำว่า สาย ที่แปลว่า เส้น หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว  และคำว่า แนน ที่แปลว่า คู่ครอง

ดูเพิ่มเติม