ความหมายของคำว่า "กุก กุก เกีย เกีย"

กุก กุก เกีย เกีย ภาษาอีสาน หมายถึง

กุก กุก เกีย เกีย [ กุก - กุก - เกีย - เกีย ] : หมายถึง อยู่ข้างๆไม่ไกลไม่ใกล้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กุก กุก เกีย เกีย"

สูผู้บ่าวสูมากุก กุก เกียแท้ อย่ามากุก กุก เกีย เกียใกล้ห ลาย ความหมายมีว่าเธอแฟนเธอทำไมไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ใกล้ หรืออย่ามาวนเวียนติดตามไปด้วยไม่ว่าจะไปไกลหรือใกล้ไม่หนีไปห่าง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:37:02
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด