ความหมายของคำว่า "โกบ"

โกบ ภาษาอีสาน หมายถึง

โกบ [ โกบ ] : หมายถึง การจับหรือถือสิ่งของโดยใช้สองมือ, จับ, ถือ, กำ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โกบ"

การโกบในภาษาอีสานคือ การใช้มือสองข้างจับถือสิ่งของเล็ก ๆ โดยกวาดให้สิ่งของนั้นเข้ามาอยู่ในฝ่ามือและเลื่อนมือเข้าเรื่อย ๆ จนนิ้วก้อยของมือทั้งสองข้างติดกัน เช่น

บักลมสีแหล่กับบักกุ้นน้องชาย *โกบ*ขี้ตมมาป้ายหน้ากัน

แปลว่า น้องลมกับน้องกุ้นกำเอาโคลนมาโปะหน้ากัน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:20:48
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด