ความหมายของคำว่า "โกบ,โอบ"

โกบ,โอบ ภาษาอีสาน หมายถึง

โกบ,โอบ [ โกบ,โอบ ] : หมายถึง การจับหรือถือสิ่งของโดยใช้สองมือ, จับ, ถือ, กำ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โกบ,โอบ"

การโกบในภาษาอีสานคือ การใช้มือสองข้างจับถือสิ่งของเล็ก ๆ โดยกวาดให้สิ่งของนั้นเข้ามาอยู่ในฝ่ามือและเลื่อนมือเข้าเรื่อย ๆ จนนิ้วก้อยของมือทั้งสองข้างติดกัน เช่น

บักลมสีแหล่กับบักกุ้นน้องชาย *โกบ*ขี้ตมมาป้ายหน้ากัน

แปลว่า น้องลมกับน้องกุ้นกำเอาโคลนมาโปะหน้ากัน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:43:32
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด