ความหมายของคำว่า "กลบ"

กลบ : หมายถึง ลบ, ปิด, ถม เช่น เอาดินถมหลุมเรียก กลบดิน ทำเรื่องให้เลือนหายไป เรียก กลบเกลื่อน ลบหนี้สินเก่าให้หมดไปเรียก กลบลบหนี้.

( อังกฤษ : to cover up, to cover over, fill in (esp. with earth).)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กลบ"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-07-12 20:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด