ความหมายของคำว่า "ของ,แม่ของ"

ของ,แม่ของ ภาษาอีสาน หมายถึง

ของ,แม่ของ [ ของ,แม่ของ ] : หมายถึง แม่น้ำโขง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ของ,แม่ของ"

ถึงไกลกันคนละฝั่ง"ของ" ต่างหมายปรองดองมุ่งหวังทั้งสองจนได้

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:38:49
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด