ความหมายของคำว่า "ของ"

ของ ภาษาอีสาน หมายถึง

ของ [ ของ ] : หมายถึง แม่น้ำโขง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ของ"

ถึงไกลกันคนละฝั่ง"ของ" ต่างหมายปรองดองมุ่งหวังทั้งสองจนได้

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:54:36
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด