ความหมายของคำว่า "ข่อน"

ข่อน ภาษาอีสาน หมายถึง

ข่อน [ ข่อน ] : หมายถึง ใกล้หมด,ใกล้เสร็จ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ข่อน"

นาน้ำข่อนแล้ว ไปจับปากันเถาะ = น้ำในนาใกล้หมดแล้ว ไปจับปลากันเถอะ
เฮ็ดงานข่อนแล้ว รอคาวเดียวเด้อ = ทำงานใกล้เสร็จแล้ว รอแป็ปเดียวนะ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:39:21
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด