ความหมายของคำว่า "ขอบคุณหลายๆเด้อ"

ขอบคุณหลายๆเด้อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขอบคุณหลายๆเด้อ [ ขอบ -คุณ - หลาย- หลาย - เด้อ ] : หมายถึง ขอบคุณมากๆนะ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขอบคุณหลายๆเด้อ"

ขอบคุณหลายๆเด้อ แปลว่า ขอบคุณมากๆนะ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:39:51
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด