ความหมายของคำว่า "โอฐ"

โอฐ ภาษาอีสาน หมายถึง

โอฐ : หมายถึง โอษฐ์ ปาก ริมฝีปาก (ป. โอฏฐ ส. โอษฺฐ) อย่างว่า แล้วจิ่งเอื้อนโอฐเว้าถามข่าวบาคราญ (ผาแดง).

( อังกฤษ : mouth, lips.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โอฐ"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-21 20:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด