ความหมายของคำว่า "ข่วม"

ข่วม ภาษาอีสาน หมายถึง

ข่วม [ ข่วม ] : หมายถึง ข้าม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ข่วม"

เช่น "คั่นสิไปน้าข่อยกะย่างข่วมขัวไปกะถึงแล้ว" คำแปลก็คือ "ถ้าจะเดินไปนาฉัน(เรา,ข้า,ตู)ก็ข้ามสะพานเล็กๆก็ถึงแล้ว"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:37:55
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด