ความหมายของคำว่า "ขาโขง"

ขาโขง ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาโขง [ ขา - โขง ] : หมายถึง ขางอ,ขาโค้ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาโขง"

เด็กคนนี้ขาโขง เวลาเขายืนตรงช่วงเข่าของเขาจะโค้งออกจากกัน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:23:13
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด