ความหมายของคำว่า "ขาวจุ่นผุ่น"

ขาวจุ่นผุ่น ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาวจุ่นผุ่น [ ขาว - จุ่น - ผุ่น ] : หมายถึง ขาวนวล

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาวจุ่นผุ่น"

ขาวจุ่นผุ่น หรือขาวจู่นผู่น คือสีขาวนวล ดูสบายตา เย็นตา ไม่แสบตา เช่น

หน้าขาวจุ่นผุ่น หมายถึง หน้าขาวนวล

ผิวขาวจุ่นผุ่น หมายถึง ผิวขาวนวล

ดอกมะลิบานขาวจุ่นผุ่น ดอกมะลิบานขาวนวล

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:22:31
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด