ความหมายของคำว่า "ขี้ดื้อขี้มึน"

ขี้ดื้อขี้มึน ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้ดื้อขี้มึน [ ขี้ - ดื้อ - ขี้ - มึน ] : หมายถึง ซุกซน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ดื้อขี้มึน"

อย่าขี้ดื้อขี้มึนหลาย 
(อย่าซนให้มันมากนัก)

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:25:50
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด