ความหมายของคำว่า "กระโบ่งตา"

กระโบ่งตา ภาษาอีสาน หมายถึง

กระโบ่งตา [ กระ - โบ่ง - ตา ] : หมายถึง กระบอกตา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระโบ่งตา"

เล่นหนังสะติ๊กให้ระวังแหน่ มันจะยิงถืกกระโบ่งตากันเด้อสู

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-12-21 23:26:34
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด