ความหมายของคำว่า "ขี้โยย"

ขี้โยย ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้โยย [ ขี้ - โยย ] : หมายถึง สำออย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้โยย"

ลูกสาวหล่าผู้ใดหน้อ มาคือขี้โยยแท้ ฮ้องไห่เหมิดมื้อ เหมิดเวน
แปลว่า
ลูกสาวสุดท้องใครหนอ มาสำออยอย่างนี้ ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:12:17
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด