ความหมายของคำว่า "ขี้โยย,ขี่ไห้"

ขี้โยย,ขี่ไห้ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้โยย,ขี่ไห้ [ ขี้ - โยย ] : หมายถึง สำออย

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้โยย,ขี่ไห้"

ลูกสาวหล่าผู้ใดหน้อ มาคือขี้โยยแท้ ฮ้องไห่เหมิดมื้อ เหมิดเวน
แปลว่า
ลูกสาวสุดท้องใครหนอ มาสำออยอย่างนี้ ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:31:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด